اشتغال زائی کارخانه قند مهرگان نهاوند

کارخانه قند مهرگان نهاوند به عنوان یک صنعت پایه میتواند صنایع جانبی را نیز به همراه داشته باشد که با احداث کارخانه قند مهرگان نهاوند  برای بیش از سیصد نفر به صورت مستقیم و دوهزار نفر به صورت غیر مستقیم اشتقال زائی خواهد شد  .

با اشاره به این که شهرستان نهاوند در کشت چقندر قند جایگاه اول استان را دارد هر ساله کشاورزان برای فروش چقندر با مشکلات زیادی روبرو هستند که احداث کارخانه قند نهاوند میتواند در بهبود شرایط اقتصادی ، توسعه کشاورزی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان نهاوند تاثیر گذار باشد .

از نظر موقعیت مکانی کارخانه قند مهرگان نهاوند در خزل نهاوند احداث خواهد شد تا کشاورزان شهرستان های اسد اباد ، تویسرکان ، … از وجود کارخانه قند و شکر مهرگان نهاوند بهرمند شوند